QXL.dkArkiv

Annonce:

Gode råd til opstart af virksomhed

Går du med en iværksætterdrøm i maven? Har du idéerne, men mangler modet? Så skal du snart finde modet frem. Det at tage skridtet fra drøm til virkelighed er slet ikke så slemt endda. Skridtet føles stort, men når du først har realiseret din drøm, er der ikke meget, der kan slå denne følelse.

Gør du dit arbejde godt og rammer plet på markedet, kan din virksomhed sagtens gå hen at blive en stor succes. Det vigtigste er blot, at du har mod på det, er klar til at arbejde hårdt samt at bruge dit netværk – uanset om du stifter et ApS-selskab, en enmandsvirksomhed eller lignende.

Gode råd til opstart af virksomhed

Etablering af selve virksomheden

Første skridt er at få etableret selve virksomheden. Du kan stifte forskellige former for virksomheder. Her vælger du, hvorvidt du personligt vil drive og eje virksomheden – eller om du blot vil eje en del af foretagendet. I samme omgang bestemmes, om du hæfter personligt eller begrænset for virksomheden.

Et populært valg er at oprette ApS, altså et anpartsselskab. Et ApS-selskab betyder, at du blot har en begrænset hæftelse, hvilket er en yderst stor fordel, hvis ApS-selskabet skulle gå hen at gå konkurs. Det kræver 40.000 kroner i selskabsstiftelsens anpartskapital, men du vil så heller ikke miste mere end de 40.000 kroner ved konkurs. Dermed vil du ikke skulle gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går ned.

ApS-selskabet bliver stiftet, når et stiftelsesdokument med indeholdende vedtægter er underskrevet. Dernæst skal stiftelsen anmeldes til registrering eller registreres igennem Erhvervsstyrelsens it-system. Dette skal ske senest to uger efter, stiftelsesdokumentet er underskrevet. Virker det problematisk eller uoverskueligt at sørge for alt dette i forbindelse med oprettelse af ApS, kan du med fordel få kyndig vejledning hos en professionel med speciale i oprettelse af ApS.

Vælg navnet til virksomheden, og undersøg skattekonsekvenser

Din virksomhed skal selvfølgelig have et navn, der afspejler formen af virksomheden. Dog kan du ikke vælge alle navne i verden, da navnet ikke må bruges af andre virksomheder. Du kan undersøge eventuelle virksomhedsnavnes muligheder på cvr.dk.

Opstarten og driften af din virksomhed har skattemæssige konsekvenser, og disse afhænger af din valgte virksomhedsform. Det er særdeles fordelagtigt at drøfte disse emner med en advokat og/eller revisor. F.eks. er ApS-selskabets formue ikke ejernes, men i stedet selskabets. Det er den, fordi det ikke er lovligt at låne penge af sit eget ApS-selskab.

I forbindelse med SKAT skal du huske at sørge for at ændre din forskudsregistrering. Typisk skal du ikke bruge dit personlige skattekort mere, men vil i stedet få skatteopkrævninger for AM-bidrag og B-skat. Du ændrer din forskudsregistrering på SKATs hjemmeside.

Forsikr både dig selv og virksomheden

Slutteligt bør du arrangere diverse former for forsikring – uanset om du stifter et ApS-selskab eller en anden form for selskab. Bliver du erklæret uarbejdsdygtig, eller bliver du syg, er det ekstremt vigtigt at have en dækkende forsikring. Derudover skal selve virksomheden også forsikres. Nogle af forsikringerne er lovpligtige, og andre forsikringer er frivillige.

De lovpligtige forsikringer tæller bl.a. forsikringer ved eje af fast ejendom eller bil samt forsikringer ved medarbejdere – både på fuldtid på deltid. Frivillige forsikringer tæller bl.a. erhvervsansvarsforsikring, erhvervsløsøreforsikring, produktansvarsforsikring og driftstabsforsikring.