I bestræbelserne på at bekæmpe hæleri og anden svindel har QXL pr. 15. oktober 2012 indgået en samarbejdsaftale med politiet.

Svindel, herunder hæleri, er generelt ikke et stort problem på QXL. Registrering med NemID, karaktersystemet (+25.000.000 positive pt.), ekspertpanelet og filtre på ulovlige varer sørger for, at stort set alle handler går gnidningsfrit og lige efter bogen. Det er immervæk et imponerende tal, som vi er meget stolte af, taget de mange handler i betragtning.

Mærkningsordningen Sikker Nethandel

Sikker Nethandel mærkatet

Lad os se realiteterne i øjnene. Som samfund kommer vi aldrig svindel til livs. Men det er vores opgave og ansvar, som en af Danmarks største handelspladser, at agere foregangsmand og løbende gøre det sværere at være bandit. Og det ansvar tager vi meget seriøst. Vi vil simpelthen ikke acceptere, at den type humbug finder sted på QXL.

Med den nye aftale, som går under navnet ”Sikker Nethandel”, har vi gjort det endnu sværere at være svindler på QXL. Aftalen giver nemlig politiet flere efterforskningsmæssige muligheder og sikrer en løbende dialog QXL og politiet imellem. Politiets mærkat “Sikker Nethandel” indikerer således en skærpelse af sikkerheden på QXL. Rigspolitiet forventer i øvrigt, at mærkningsordningen efterhånden vil blive udbredt til at omfatte alle seriøse internetauktionshuse.

Politidirektør Thorkild Fogde, Rigspolitiet, siger:

Vores mærkningsordning giver den enkelte forbruger større tryghed, og samtidig giver den politiet bedre mulighed for at efterforske, om de varer, der bringes til auktion, oprindeligt stammer fra et indbrud. [...]Forbrugerne skal fortsat bruge deres sunde fornuft, men vi øger sandsynligheden for, at de varer der udbydes på netauktioner,  som er omfattet af mærkningsordningen, ikke er hælervarer.

Kilde: www.politi.dk